Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Le Monde: Ellada, agapi mou – Ένας φιλελληνικός ύμνος


Τo άθρο δεν είναι σημερινό αλλά παραμένει επίκαιρο. Δημσιεύτηκε πριν κάποιες μέρες στην γαλλική εφημερίδα  Le Monde και φέρει την υπογραφή του Etienne Roland, πρώην Διευθυντή της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας και καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne. Κυρίως φιλέλληνα!
Τίτλος Ellada, agapi mou

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

STEFANOS S. TSIPAS

DOCUMENT No: 11
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
STEFANOS S. TSIPAS
Ancien Trésorier de la Banque Commerciale de Grèce S.A.
(Credit Agricole – Emporiki Bank) Athènes – Grèce
20, Rue Lambrou Katsoni, 14123 – Likovrissi Attikis, Athènes,
Grèce,
Tel. +30 210 28 29 250, Mob : +30 69 34 033 663
Αυστηρώς Προσωπικό
Εμπιστευτικό & Επείγον
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
A l’Attention de Mr Nicolas Sarkozy, Président de la République
Française & Président de l’Union Européenne
Au Palais de l’Elysée
55 et 57, Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris – France
Αθήναι, 04η ,εκεμβρίου 2008

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ! Αφιερωμένο σε όλους όσους ΕΙΝΑΙ και ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

ΜΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ Ο ΘΕΟΣ!
Μιχάλης Τζουγανάκης

Μάνα Γυναίκα κι Αδερφή!!! 
Των Προγονών μου Γη!!!
Γλυκιά κι Αγαπημένη!!!
Πατρίδα μου Ελλάς!!!
Ζω να σε δω Ελεύθερη Ξανά!!!
Η με το Αίμα μου στο Χώμα σου γλυκά να Ξεψυχήσω!!!
"Κονίσαλος"

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

O ΔΙΟΝΥΣΟΣ (μυθολογική αναφορά)

Ζευς μετά την αφομοίωσιν εν τη φύσει αυτού, του Φανητός, κατά τον Θείον Ορφέα, απέκτησεν εκ της Νύμφης Σεμέλης τον Ζαγρέα Διόνυσον Ο Διόνυσος κατ’ αρχάς μεν υπήρξεν χθόνιος Θεότης, μετέπειτα όμως εγένετο Ουρανία Θεότης. Εις τας αλληγορικάς εικόνας του Ορφέως περί του Διονύσου είναι τοποθετημέναι υψίστης σημασίας έννοιαι, αλλά περί αυτών δεν δύναμαι παρά ελάχισrα να είπω. Η Μήτηρ του Διονύσου εικoviζει την ανελιχθείσαν ψυχήν, την υπερβάσασαν κατά την διανόησιν αυτής τα όρια της Τιτανικής φύσεως των ανθρώπων.