Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Οι Αινιγματικές πυραμίδες της Βοσνίας


Υποστήριξα πάντοτε ότι η προϊστορία όπως µας έχει εκ του ασφαλούς διδαχθεί, είναι σε εσφαλµένη τοποθέτηση και θα πρέπει να αναθεωρηθεί σύµφωνα µε τις αποκαλύψεις της σύγχρονης τεχνολογίας και να επεκταθεί η ιστορία σε χρόνο βαθύτερο από το αυθαιρέτως ληφθέν έτος του 5.000 π.Χ.
Ο όρος «Προϊστορία» εκ του ασφαλούς αποκρύπτει γεγονότα πού συνέβησαν αλλά λόγω πολιτικών προστριβών ή συµφερόντων, αυτά τα γεγονότα ρίπτονται στο σκοταδισµό, µε συνοπτικές διαδικασίες, στο µεγάλο και αδιερεύνητο πεδίο της προϊστορίας. Το παρακάτω άρθρο ακριβώς ανατρέπει αυτές τις πάγιες πλέον αντιλήψεις πού από αιώνες έχουν καταστεί «κατεστηµένο» ποδοπατώντας τις όποιες προσπάθειες εντίµων αρχαιολόγων και ιστορικών.
Ο όρος «προϊστορία» είναι ο καταλύτης της εκάστοτε µετάλλαξης της ιστορίας ώστε να ωφεληθούν πολιτικοί σκοποί εις βάρος άλλων εθνοτήτων. Στη τελευταία φάση των παγετώνων, δηµιουργήθηκε µιά πολυάριθµη σειρά κατασκευών µε αρχιτεκτονική δοµή πυραµίδων, από ανθρώπινο χέρι, για σκοπούς πού δεν γνωρίζουµε επακριβώς καθώς αυτοί ήσαν πολλαπλοί και ισχύουν όλοι.
Πυραµίδες του είδους αυτού βρίσκονται και στον ελλαδικό χώρο και για ακατανόητους λόγους αποκρύπτεται τόσον η παρουσία τους αλλά και αυτή η ίδια εντάσσεται σκόπιµα σε «µεταγενέστερες εποχές»... Οι εν λόγω ευρωπαϊκές πυραµίδες είναι κατά πολύ αρχαιότερες των πασίγνωστων αυτών της Γκίζας της Αιγύπτου. Ανάλογες υπάρχουν και στη λατινική Αµερική αλλά και απανταχού στη Γή, όλες της ιδίας περιόδου. Πρόκειται για κτίσµατα ενός ενιαίου πολιτισµού πού κάποτε κυριάρχισε στη Γή; Σε µιά Γή µονοηπειρωτική όπως η Παγγαία ή η Ήπειρος Godwana, πριν αυτή κατακερµατιστεί στις 6 ηπείρους όπως τις γνωρίζουµε σήµερα; Είχαν επιστηµονικό σκοπό η κατασκευή τους; Μήπως και προστατευτικό; Από τι; Από ποιούς; Γιατί η σε σχήµα πυραµίδας κατασκευή τους και όχι σε ορθογώνιο ή κυβικό; Μήπως για κοσµο-αστρο-επικοινωνία; Μήπως οι παγετώνες δεν θραύβουν την από πέτρα πυραµιδική κατασκευή; Ως εκ τούτου οι πυραµίδες αυτές να επικοινωνούσαν άµεσα µε έναν υπόγειο κόσµο και υπόγειες πόλεις λαξευµένες κυριολεκτικά πολλά µέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γής; Μήπως η πυραµιδική δοµή είναι ανθεκτικώτερη όλων των άλλων γεωµετρικών κατασκευών σε βάθος χρόνου; Γιά όλα αυτά; Θα πρέπει λοιπόν στα ερωτήµατα αυτά να δοθεί κάποια απάντηση!
Το Βισόκο (πού θα πεί στα σλαβικά «ψηλός») είναι µιά µικρή πολιτεία της Βοσνίας πού απέχει λιγότερο από 30 χλµ. από το Σαράγιεβο και υπήρξε ένας γνωστός νεολιθικός οικισµός. Το κατοικούµενο κέντρο του αυξήθηκε κατά τον µεσαίωνα κι έγινε πρωτεύουσα του βοσνιακού βασίλειου του βασιλιά Στιεφάν Τβρτκο του Α’ (1338 - 1391) και ένα από τα πρώτα κέντρα της βοσνιακής εκκλησίας πού εσφαλµένα συνδέθηκε µε τους αιρετικούς βογόµιλους. Με την κατασκευή ενός κάστρου, στη κορυφή ενός λόφου και µε την ανάπτυξη του χωριού, η µεσαιωνική πολιτεία του Βισόκο έζησε την αλληλοδιαδοχή των διαφόρων βαλκανικών βασιλείων και της οθωµανικής κατοχής.
Χάρις στις αρχαιολογικές ανασκαφές, σήµερα το Βισόκο χαίρει µεγάλης φήµης γενόµενο σκηνικό αντιπαράθεσης µεταξύ µιάς οµάδας έξη αρχαιολόγων και πολλών εθελοντών πού ανασκάπτουν κάποιες υποτιθέµενες πυραµίδες (για λογαρισµό του Ιδρύµατος Bosnian Pyramid of the Sun Foundation) και µέρους της επιστηµονικής κοινότητας ακόµα υπό αµφιβολία περί της ύπαρξης αυτών των αρχιτεκτονικών κατασκευών στη Βοσνία, πού ανάγονται σε χιλιάδες χρόνια πίσω.

Οι πυραµίδες κάτω από τους λόφους, οι ανασκαφές και το τούνελ

Ο Semir Osmanagić είναι ένας σερβο-αµερικανός επιχειρηµατίας, διάσηµος καθώς συνέστησε το ίδρυµα «Βοσνιακή Πυραµίδα του Ηλίου» (Bosnian Pyramid of the Sun Foundatio n). Από το 2005 η οµάδα του των ανασκαφών δραστηριοποιείται στο Βισόκο για να φέρει στο φώς δύο από τις επτά πυραµίδες πού ο ίδιος εντόπισε κάτω από τους λόφους. Πρόκειται για τις ονοµαζόµενες «Πυραµίδα του Ηλίου» και «Πυραµίδα της Σελήνης».


Ο Τάφος του Βεζύρη στο Τράβνικ της Βοσνίας άλλοτε βογοµιλικός ναός λατρείας.
(Οι βογόµιλοι υπήρξαν θρησκευτική αίρεση πού εµφανίστηκε στα βαλκάνια κατά τον 10ο αιώνα)
H Πυραµίδα της Σελήνης όπως φαίνεται στη βάση της δυτικής πρόσοψης.
Ένας υπόγειος δίαυλος, το τούνελ Ravne, ελευθερώθηκε για την ώρα, έως τα 400 µέτρα, από το χώµα πού είχε εναποτεθεί. Η παρουσία νερού στο εσωτερικό του φαίνεται ότι είχε θεληθεί από τους κατασκευαστές. Αυτό συνάγεται από την πρόσφατη ανακάλυψη (2011) της ύπαρξης ενός υπογείου διαύλου για τη ροή των υδάτων.
Στο εσωτερικό του ανευρέθηκαν τοίχοι κατασκευασµένοι από χαλικόπετρα και αµµοκονία, σηµεία αλφαβητικών εγχαράξεων όµοιων µε τη ρουνική γραφή (γραφή των βορείων λαών της Ευρώπης, της οποίας οι τεκµηριωµένες εµφανίσεις ανάγονται στον 1ο αιώνα π.Χ.) και µερικοί µεγαλίθοι µε άλλες εγχαράξεις.
Ο χώρος της πυραµίδας της Σελήνης έφερε στο φώς µιά λιθόστρωση από κοµµάτια τετραγωνισµένης πέτρας σε σειρές. Σε πολλά σηµεία αυτές είναι επιθετιµένες δηµιουργώντας περισσότερα στρώµατα λιθόστρωσης.
∆ιαφορετικής σύστασης φαίνεται να είναι η πυραµίδα του Ηλίου. Με διαµόρφωση λιθόστρωσης µεγαλύτερων διαστάσεων και µιάς µορφής λιγότερο κανονικής σε σχέση µε εκείνης της προηγούµενης πυραµίδας. Το λιθικό υλικό εδώ είναι πιό πορώδες.

Προβλήµατα Χρονολόγησης

Οι δυσκολες χρονολόγησης του χώρου συνίστανται στο γεγονός ότι οι ανασκαµένες περιοχές στερούνται στρωµατογραφίας. Η ένδεια των στρωµατογραφιών µονάδων (ή αρχαιολογικών στρωµάτων) δηµιουργεί στους ειδικούς πού εργάζονται εκεί πρόβληµα αδυνατότητας µέτρησης χρονολογικών αναφορών αξιόπιστων για τη γνώση της εποχής πού αυτές οι δοµές υλοποιήθηκαν. Η οµάδα των χειριστών και αρχαιολόγων πού απασχολούνται µε την ανασκαφή τείνει προς µιά χρονολόγηση. Οι πυραµίδες ανάγονται κατ’αυτούς σε 12.000 χρόνια πρίν, δηλαδή στο 10.000 π. Χ., εποχής πού η ηπειρωτική Ευρώπη βρισκόταν στη φάση διάβασης µεταξύ παλαιολιθικής περιόδου και επιπαλαιολιθικής (πού λέγεται επίσης µεσολιθική).

Τα ευρήµατα

Τα αρχαιολογικά ευρήµατα πού αναδύθηκαν έως τώρα είναι µόνον µερικοί βράχοι µε εγχαράξεις κάποιων σχηµάτων και µε καλούπι λιθικό όµοιο µε εκείνα πού χρησιµοποιούνταν για τη παρασκευή χυτών µετάλλων.εικαζόµενο λιθικό καλούπι.
Εάν τεκµηριωνόταν η χρήση των µετάλλων σ’αυτόν τον δουνάβειο πολιτισµό τότε θα βρισκόµασταν ενώπιον τριών δυνατοτήτων:
 • ·                                 Της οπισθοχρονολόγησης της χρονολογίας της Εποχής των µετάλλων (στα Βαλκάνια περιλαµβάνεται στη 5η χιλιετία π.Χ. µε τη φάση της Χαλκολιθικής ή Εποχής του Χαλκού).
  ·                                 Της αναθεώρησης της χρονολογίας των πυραµίδων εν αναµονή νέων αποφασιστικών ανακαλύψεων.
  ·                                 Της θεώρησης της µακράς περιόδου δραστηριότητας του χώρου έως την ανακάλυψη της επεξεργασίας του µετάλλου. Αυτή η τελευταία θέωρηση όµως εµπλέκει µιά περαιτέρω προβληµατική, δηλαδή εκείνη του πώς είναι δυνατόν να εξαχθεί και να κοπεί η πέτρα κατασκευής δίχως µεταλλικά εργαλεία;

Η διατριβή της επιστηµονικής κοινότητας

Πολλοί ειδήµονες διαφόρων εθνικοτήτων και διαφόρων επιστηµονικών πεδίων άσκησαν κριτική στις δραστηριότητες της ανασκαφής του Osmanagić και του ιδρύµατός του. ∆εν λείπουν οι κριτικές στούς τρόπους ανασκαφής, στην ελλιπή επιστηµονικότητα της έρευνας και στο γεγονός του ότι ο Osmanagić δεν είναι αρχαιολόγος εξ επαγγέλµατος.
Το πρόβληµα πού διαιρεί τους δύο αντιµαχόµενους πόλους σκέψης είναι το ακόλουθο. Εάν κάτω από τους λοφίσκους κρύβονται πυραµίδες τότε αυτές αποτελούν προϊόν ανθρωπίνου έργου. Μα καθώς λείπουν στοιχεία χρονολόγησης και αρχαιολογικά δεδοµένα, βεβαίως ανθρώπινα, αναδύεται η υπόθεση ότι πρόκειται για µεγάλες φυσικές δοµές πού η γεωλογική διαµόρφωση της περιοχής διέπλασε έως τις ηµέρες µας. Με λίγα λόγια πρόκειται για βραχώδεις σωρούς θαµµένους στο χώµα πού εναποτέθηκε στο πέρασµα των χιλιετιών.
Το 2009 και το 2010 υπήρξαν δύο έτη µε έντονη δραστηριότητα ανασκαφών και έρευνας. Πράγµατι η δοκιµασία των δειγµάτων των δοµών των πυραµίδων αναλύθηκαν από το Πολυτεχνείο του Torino το οποίο ρέπει στο να αποδώσει τα υλικά στην δραστηριότητα του ανθρώπου και συνεπώς στη κατασκευή τεχνητών στοιχείων. Υπολείµατα ενός ιδιαιτέρου τύπου σκυροκονιάµατος θα αποτελούσαν το στοιχείο πού θα έφερνε σε αβαντάζ την υπόθεση του ότι η περιοχή διαµορφώθηκε από ανθρώπινα χέρια αλλά δεν είναι εύκολο να καθοριστεί σε ποιά περίοδο αυτό έλαβε χώρα.

Το αρχαιολογικό πάρκο

Οι τοπικοί οργανισµοί πραγµατοποίησαν το αρχαιολογικό πάρκο των πυραµίδων, µε ελεύθερη είσοδο για τους τουρίστες, πού έγινε διάσηµο µέσω ενός αποτελεσµατικού συστήµατος πληροφόρησης και αναδοχής, ακόµα κιέξω από το βοσνιακό έθνος. Οι εθελοντές της ανασκαφικής εκστρατείας, προερχόµενοι από πολλά έθνη, διαιρούνται σε δύο οµάδες ανασκαφής εκ 50 ατόµων εκάστη.
Οι ανασκαφές ενδέχεται να συνεχιστούν και πέραν του 2012.
© Copyright HellasOnTheWeb.Org

Βιβλιογραφία
·                                 M. MC ADAM, J. D’ARCY, C. DELISO, P. DRAGIČEVIĆ, M. ELLIOTT, V. MARIĆ,
A. MUTIĆ, Balcani occidentali, Torino, 2010. (voce Visoko
·                                 http://www.piramidasunca.ba/ba/dokumenti/Avvenire 20101204 A32 4.pdf (da
Avvenire, dicembre 2010)
·                                 http://podcasting.radiomontecarlo.net/rmc/index.php?id=14608 (intervista di Radio Monte Carlo a Sara Acconci)
·                                 http://www.bosnian-pyramid.com/galleries/ (in inglese)
·                                 http://www.piramidasunca.ba/en/ (sito in inglese della Bosnian Pyramid of the Sun Foundation)
·                                 http://www.philipcoppens.com/napart4.html (in inglese)
·                                 http://www.e-a-a.org/statement.pdf (elenco delle personalità scientifiche ed accademiche che non riconoscono le piramidi come opera dell’uomo, dicembre 2006)
·                                 http://www.sbresearchgroup.eu/Italiano.htm (sito del gruppo di ricerca SB)
·                                 http://icbp.ba/ (resoconto della prima conferenza scientifica internazionale sulle Piramidi di Visoko, 2008)
  Σηµείωση του αρθρογράφου Stefano Todisco
  Ευχαριστώ την συνάδελφο αρχαιολόγο συντονίστρια των ανασκαφών, διδάκτορα Sara Acconci, για τα δεδοµένα πού µου χορήγησε σχετικά µε τη κατάσταση των ανασκαφών και των ανακαλύψεων του Βισόκο. Όλες οι φωτογραφίες των εν ενεργεία δραστηριοτήτων των ανασκαφών καθώς και η φωτογραφία του λιθικού καλουπιού αποτελούν ευγενική προσφορά της Sara Acconci. Οι υπόλοιπες πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες της βιβλιογραφίας.


  Σηµείωση Ραφαήλ ∆ιαµαντή:
  Επί του παρόντος επαναλαµβάνονται οι αναλύσεις των υλικών κατά τρόπο βαθύτερο για την επιβεβαίωση των δεδοµένων αποτελεσµάτων του Πολυτεχνείου του Torino. Αναµένονται εντός του έτους δηµοσιεύσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Η ιταλική οµάδα πολυειδικοτήτων SBRG µελετά σχεδόν επί ένα έτος αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο από πολλές απόψεις (γεωλογικά, ανθρωπολογικά, αρχιτεκτονικά, αρχαιολογικά κλπ) και οι ανακαλύψεις δεν είναι λίγες. Η παραπάνω αναφερόµενη επιστηµονική οµάδα άρχισε εκ νέου τις έρευνες καθώς ο έλεγχος επί των εργατών πού είχαν κάνει τις ανασκαφές ήταν ελλιπής και συχνά εκτέθηκε η εικόνα της στρωµατογραφίας. Τώρα όµως µε την ∆ρα. Acconci αυτό δεν συµβαίνει πλέον.
  Χάρτης των Πυραµίδων της Ευρώπης, πού ανακαλύφθηκαν στο Βισόκο της Βοσνίας. Η Πυραµίδα του Ηλίου θεωρείται ότι έχει ύψος 1/3 περισσότερο από αυτήν της Μεγάλης Πυραµίδας της Γκίζας της Αιγύπτου.


  Η Βοσνιακή Πυραμίδα του Ηλίου, η μεγαλύτερη λίθινη δομή του είδους στον Πλανήτη με ύψος 220 μέτρων, Βισόκο, Βοσνία Ερζεγοβίνη.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.