Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Αφύπνιση.


Όταν κοιμάμαι η διάνοια εργάζεται αδιάκοπα .
Συνειδητά και ασυνείδητα γεγονότα είναι ένα κουβάρι ,όπου η αρχή του νήματος δεν είναι ευδιάκριτη.
Πρέπει να βάλω τα πράγματα στην σωστή τους θέση.
Για να μπορώ κάθε φορά που κοιμάμαι ,η ονειρεύομαι ,να διαχωρίζω το συνειδητό από το υποσυνείδητο πρέπει να διευκρινίσει η διάνοια μου το ασυνείδητο .


Συνειδητοποιώ μόνον πράγματα από τα οποία διαθέτω βιωματικές εμπειρίες .
Στο υποσυνείδητο ,είναι καταγεγραμμένα ,όλα τα γεγονότα δίχως συνειδητοποιημένη γνώση .
Δηλαδή όλα εκείνα που έχω ακούσει ,δει και βιώσει, δίχως να έχω καταλάβει το νόημά τους .
Έχω ένα πρόβλημα ,κουβαλάω στην διάνοια μου ένα σκοτεινό υποσυνείδητο.
Πριν ακόμη εκδηλωθεί στην ζωή μου κάτι που είναι ασυνείδητο, απασχολώ την διάνοια μου με υποσυνείδητα γεγονότα .
Αυτά με εμποδίζουν να σκεφτώ απλά ,καθαρά .
Για να προχωρήσω , είναι απαραίτητο να καθαρίζω την διάνοια μου .
Να κρατήσω μέσα ,μονάχα εκείνα τα στοιχεία και τα γεγονότα που έχω συνειδητοποιήσει.
Το ερώτημα που προβάλει είναι,αν μπορεί η ανθρώπινη διάνοια να σβήνει γεγονότα και βιώματα ,όπως τα περιττά αρχεία που σβήνουμε όλοι στον υπολογιστή μας .
Αυτό είναι απαραίτητο ,για τον απλό λόγο,ότι με ένα τεράστιο ,γιγάντιο υποσυνείδητο,γεμάτο με ανεπεξέργαστες έννοιες , αδυνατώ να σκεφτώ απλά.
Διότι η σκέψη μου παρεμποδίζεται από περιττά γεγονότα και βιώματα (αρχεία).
Υπάρχει τρόπος ,η μέθοδος ,ώστε να πετάξω τα περιττά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο υποσυνείδητό μου ,στα σκουπίδια !!!!
Βεβαίως και υπάρχει .
Πρέπει να επαναπροσδιορίσω τις έννοιες στην συνείδησή μου .
Κάθε μία επηρεάζει την ζωή μου ,όσο δεν μπορώ να φαντασθώ.
Για παράδειγμα θα αναφέρω την παγκόσμια κρίση , η οποία μας αφορά σχεδόν όλους και λέω σχεδόν όλους,διότι υπάρχουνε άνθρωποι που δεν τους αγγίζει.
Δεν αγγίζει όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας ,οι οποίοι έχουνε αφυπνισμένη την συνείδησή τους .
Δηλαδή όλα εκείνα τα άτομα ,που έχουνε συνειδητοποιήσει τον σκοπό της ατομικής τους υπάρξεως .
Βλέπουνε που οδηγεί η παγκόσμια κρίση και το δέχονται .
Πως συνειδητοποιώ τον σκοπό της ατομικής υπάρξεώς μου !!!
Πρώτα από όλα θα πρέπει να έχω καταφέρει να νοώ τις έννοιες .
Η πρώτη και σημαντικότερη όλων ,είναι η ζωή , στην οποία συμμετέχει η ανθρωπότητα καθώς επίσης φυσικά και όλοι εμείς ,ως μικρότερες μονάδες από τις οποίες συντελείται.
Αν δεν καταλάβω την έννοια ΖΩΗ , θα απασχολεί το υποσυνείδητο μου διαρκώς ,με αποτέλεσμα να μένει στάσιμη η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ μου .
Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσω την προσπάθεια να δώσω μία εξήγηση ,για την έννοια ΖΩΗ.
Αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθώ από την απάντηση που θα δώσω στον εαυτό μου .
Το γεγονός ότι η πλειοψηφία της ανθρωπότητας είναι εφησυχασμένη , είναι πραγματικότητα .
Ο τρόπος με τον οποίο ζει , δείχνει τον δείκτη της αφύπνισης .
Αυτός είναι ανύπαρκτος ,δηλαδή η ανθρωπότητα διανύει ακόμη την λήθη .
Δεν ενδιαφέρεται για την ζωή .
Η επιβίωση και η εστίαση του ανθρώπινου πληθυσμού σε αυτήν και μονάχα αυτήν , αποδεικνύει ότι η έννοια της ζωής , δεν απασχολεί τις ανθρώπινες διάνοιες .
Αν γνώριζε φυσικά την σημασία της έννοιας , θα ανησυχούσε .
Με αποτέλεσμα να αφυπνισθεί κάποτε η διάνοια του .
Τι σημαίνει ΖΩΗ !!!!
Σημαίνει ότι υπάρχω και συγκεντρώνομαι στον σκοπό τον οποίο θα υπηρετήσει η ατομική μου ύπαρξη.
Το να υπάρχεις από μόνο του είναι αυτονόητο .
Το να επαρκεί σαι μόνο στο να υπάρχεις , είναι μωρία .
Πως θα βρω τον σκοπό ,τον οποίο θα υπηρετήσω , για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχω !!!!
Πρέπει να ψάξω για τις ανάγκες που με οδηγούνε στο να θέλω να υπάρχω .
Η ίδια η ανθρωπότητα ,ως ένα μέρος του ΑΠΕΙΡΟΥ ,ΤΟΥ ΟΛΟΥ δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο υπάρχει .
Αυτή η άγνοια έχει ως αποτέλεσμα , οι άνθρωποι να μην ψάχνονται,αλλά να παραμένουν εφησυχασμένοι για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουνε .
Αν θεωρήσουμε ότι η ανθρωπότητα υπάρχει ,για να υπηρετήσει ένα θεϊκό σχέδιο, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την έννοια ΘΕΟΣ.
Και φυσικά να προσδιορίσουμε την ατομική σχέση μας μαζί του .
Καλύτερα να τα έχουμε καλά με την έννοια ΘΕΟΣ , παρά με τους συνανθρώπους μας .
Εκτός φυσικά από εκείνη την περίπτωση, κατά την οποία θα θέσουμε ως σκοπό της ατομικής μας υπάρξεως ,την υπηρεσία μας για την ανθρωπότητα .
Αν οι άνθρωποι θέτανε ως σκοπό της ατομικής υπάρξεώς τους την υπηρεσία τους στην ανθρωπότητα , αυτό θα το καταλαβαίναμε και θα το βλέπαμε από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων .
Δηλαδή θα υπήρχε μία ουσιαστική επαφή .
Μία εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ μας .
Αυτό που παρατηρούμε ,είναι η αποξένωση του ανθρώπου από τον συνάνθρωπό του .
Σκοπός της ατομικής ύπαρξης του κάθε ανθρώπου είναι να υπηρετήσει την ανθρωπότητα .
Επειδή απέχουμε , βιώνουμε το δράμα της ανθρωπότητας , που υπάρχει μονάχα για να υπάρχει.
Ο θεσμός της οικογένειας , υποφέρει κάτω από αυτήν την αποχή .
Ως συνηθισμένο φαινόμενο,παρατηρούμε μέλη οικογενειών να συμπεριφέρονται ,όπως συμπεριφέρεται ένας ξένος προς έναν ξένο .
Πως υπηρετώ ως ατομική ύπαρξη σωστά την ανθρωπότητα !!!
Θα πρέπει πρώτα να καταλάβω τι σημαίνει η έννοια άνθρωπος ,ανθρωπότητα .
Ας πάρουμε τις έννοιες με την σειρά μία προς μία ,για να δοθεί στην διάνοια μας η ευκαιρία να αφυπνιστεί.

ΑΠΕΙΡΟ.
Μία ζωντανή οντότητα εντός της οποίας υπάρχει και κινείται η ανθρωπότητα.

ΖΩΗ.
Το μυστήριο μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Σύνθετη οντότητα με πολύπλοκο μηχανισμό.

ΑΓΑΠΗ.
Έλξη ,εφέλκυση προς παγκόσμια επαφή και επικοινωνία.
Τελική μορφή της ,η ενοποίηση με τα πάντα.

ΑΤΟΜΟ.
Μέρος της ψυχής που είναι αδιάσπαστο.
Όταν διασπάται από την ψυχή , χάνει το νόημα της ζωής .

ΘΕΛΗΣΗ.
Η δίψα για την αλήθεια.
Σε κάθε άτομο υπάρχει κομμάτι της αλήθειας .

ΕΠΙΘΥΜΙΑ.
Η υπηρεσία των αναγκών του φυσικού μας σώματος .

ΕΝΝΟΙΕΣ .
Το σύνολο των αντίθετων ζευγών .
Ψυχή και σώμα είναι συγχωνευμένα μέσα σε αυτά.
Η απελευθέρωση από τα ζεύγη των αντίθετων εννοιών , αποδεσμεύει την ψυχή από το σώμα .
Ψυχή δίχως σώμα παραμένει για τον κόσμο μας ,μία ουτοπία.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Ψευδαίσθηση των αισθήσεών μας .
Τα πάντα ,όπως για παράδειγμα το σύμπαν ,διέπεται από νόμους .

ΑΛΗΘΕΙΑ.
Γνώση και συνειδητοποίηση του όλου ,του άπειρου .

ΘΑΝΑΤΟΣ.
Το μονοπάτι ,που οδηγεί σε μία άλλη πραγματικότητα ,μία άλλη διάσταση των πραγμάτων.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ.
Πορεία ,ταξίδι αυτογνωσίας.

ΘΕΟΣ .
Η ανάγκη του ανθρώπου να ανυψώσει τον εαυτό του .
Επιτυγχάνεται με μία νοητική γέφυρα ,που συνδέει την διάνοια του, με τον ανώτερο εαυτό .

Αναδημοσίευση από: http://sidi7081.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.